Banner-KTG-2
ตู้อบระบบลมร้อน/Convection Dryer
convection_dryer_trolley

ระบบการทำงาน

เป็นตู้อบที่อาศัยหลักการหมุนเวียนอากาศในตู้ โดยมีพัดลมแบบโบลเวอร์เป่าอากาศซึ่งมีความร้อนที่อุณหภูมิพอเหมาะเข้าสู่ผนังด้านในตู้ที่มีช่องกระจายลม ผ่านไปสู่ผลิตภัณฑ์อย่างทั่วถึง ขณะที่ความชื้นที่ระเหยจากผลิตภัณฑ์จะถูกดึงสู่ด้านบน แล้วระบายออกทางปล่องระบายอากาศ ในขณะที่ระบบไฟฟ้าให้ความแม่นยำ เที่ยงตรงของอุณหภูมิ และเวลาในการอบด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถสั่งทำตามขนาดและสเปกที่เหมาะสมกับการใช้งานได้

คุณสมบัติ
- เป็นตู้สำหรับอบผลิตภัณฑ์ โดยวางบนถาดปั้มรูสแตนเลส แทนการตากแดดแบบเดิมๆ
- ใช้ถนอมอาหารโดยการอบแห้ง หรืออบกรอบอาหารต่างๆ เช่น พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ยา ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการให้แห้งได้ทุกชนิด ทำได้ปริมาณมาก รวดเร็ว และประหยัดกว่า
- มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เนื่องจากใช้งานง่าย ปลอดภัย และสะอาด

gas_convection_dryer_6t
เตาอบแห้งระบบแก็ส
Gas Convection Dryer
6 ถาด ขนาด 86 x 94 x 145cm
ขนาดถาด 63 x 72 x 3cm
gas_convection_dryer_12t
เตาอบแห้งระบบแก็ส
Gas Convection Dryer
12 ถาด ขนาด 86 x 94 x 200cm
ขนาดถาด 63 x 72 x 3cm
gas_convection_dryer_24t
เตาอบแห้งระบบแก็ส
Gas Convection Dryer
24 ถาด ขนาด 160 x 94 x 200cm
ขนาดถาด 63 x 72 x 3cm
electric_convection_dryer_6t
เตาอบแห้งระบบไฟฟ้า
Electric Convection Dryer
3 ถาด ขนาด 80 x 85 x 120cm 4kW/220V
ขนาดถาด 53 x 72 x 3cm
electric_convection_dryer_6t
เตาอบแห้งระบบไฟฟ้า
Electric Convection Dryer
6 ถาด ขนาด 80 x 94 x 145cm 6kW/380V
ขนาดถาด 53 x 72 x 3cm
electric_convection_dryer_12t
เตาอบแห้งระบบไฟฟ้า
Electric Convection Dryer
12 ถาด ขนาด 86 x 94 x 200cm 9kW/380V
ขนาดถาด 53 x 72 x 3cm
electric_convection_dryer_24t
เตาอบแห้งระบบไฟฟ้า
Electric Convection Dryer
24 ถาด ขนาด 160 x 94 x 200cm 12kW/380V
ขนาดถาด 53 x 72 x 3cm
ตู้อบแห้งสั่งทำพิเศษ/Made to Order Dryer

ตู้อบแห้งที่ออกแบบ และผลิตขึ้นเพื่องานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความต้องการเฉพาะด้าน เช่น เตาอบระบบสายพาน ใช้อบปลาเส้น ปลาหมึก เตาอบขนมปัง ขาไก่ ขนมปังปิ้ง รวมถึงเตาอบแห้งชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ ม่ว่าท่านมีผลิตภัณฑ์อย่างไร เรารับปรึกษาเพื่อทำตู้อบที่ตรงกันงานของท่านได้

order_dryer_1 order_dryer_2 order_dryer_3 order_dryer_4