อีโคเบิร์นเนอร์ ชาร์โฟ

Eco-Burner Chafo

ปลอดภัยกว่า สะอาดกว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วีดีโอแนะนำอุปกรณ์ | วีดีโอแนะนำการใช้งาน

อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้อุ่นอาหารแทนเจลและตะเกียงทำให้ไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอุ่นอาหารด้วยวิธีการเดิม ด้วยคุณสมบัติที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ อีโคเบิร์นเนอร์ชาร์โฟ ว่ามีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถควบคุมและจำกัดปริมาณของเสียได้ดีกว่าแตกต่างจากการใช้เจลและตะเกียงอย่างชัดเจน

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงสร้างสรรค์อุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยทั้งระหว่างการใช้งานและไม่ใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์อุ่นอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากความตั้งใจและความไม่ตั้งใจ เช่น

คุณสมบัติของชาร์โฟ

ด้านความปลอดภัย

ดับเองเมื่อพลิกคว่ำ
ดับเองเมื่อร้อนเกิน
ไม่มีเชื้อเพลิงหก กระจาย
สัมผัสได้ระหว่างใช้งาน
ไม่มีสายไฟให้เกะกะ

ด้านการใช้งาน

ปรับความร้อนได้
จุดไฟครั้งเดียวเมื่อใช้งาน
ให้ความร้อนโดยไร้เปลวไฟ
ทนทานต่อแรงลม
ใช้ได้นาน 7.5 ชั่วโมง

ด้านสิ่งแวดล้อม

เติมเชื้อเพลิงเพื่อใช้ซ้ำได้
ไม่มีเชื้อเพลิงเหลือทิ้ง
ใช้เชื้อเพลิงสะอาด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ

5 ขั้นตอนกับชาร์โฟ

X
X

ลูกค้าของเรา

Club Med